Publicera till molnhubbar

Om du vill att dina appar ska vara tillgängliga för användare som inte har åtkomst till Qlik Sense Enterprise-hubben kan du publicera dem till en molnhubb.

I en Qlik Sense-utrullning som är aktiverad för Multi-Cloud skapar Qlik Sense-administratören taggar i molnhubben. Qlik Sense-administratören skapar strömmar för dina appar. Qlik Sense kopierar appen till molnhubben när du publicerar eller flyttar en app med en tagg som valts i appegenskaperna till en ström med en distributionspolicy.

Taggar

Taggar är ett sätt att gruppera appar i molnhubben.

Apputvecklare med rätt behörighet kan publicera appar med taggar. Taggarna kan finnas i flera molnhubbar, beroende på din utrullning. Appar med taggar uppdateras automatiskt när appen i strömmen uppdateras.

Konsumenter med rätt åtkomsträttigheter kan visa appar utifrån taggar i molnhubben. Appkonsumenter kan interagera med apparna. De kan till exempel göra val i data. De kan dock inte uppdatera eller utveckla apparna vidare. De kan till exempel inte skapa ark, diagram eller berättelser. Appkonsumenter kan dela länkar till diagram i appar med urvalen de har gjort.

Appkonsumenter kan dessutom skapa privata samlingar för att organisera appar. En privat samling som skapats av appkonsumenter kan bara ses av dem själva.

Observera:

Din Qlik Sense-administratör kan ange ytterligare appegenskaper som krävs för att distribuera från strömmar till samlingar.

Strömmar och taggar

Qlik Sense-administratören kan ha en distributionspolicy som distribuerar publicerade appar med appegenskaper som lagts till med en eller flera taggar till en molnhubb.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise avgör distributionspolicyer vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggarna. Du kan ange appegenskaper som kontrollerar destinationens molnhubb och taggar när något publiceras i Qlik Sense Enterprise-hubben. Qlik Sense Enterprise kopierar appen från strömmen till molnhubben med taggarna när du publicerar eller ändrar appengenskaper. Varje distributions destination kontrolleras av distributionsregler som hanteras av din Qlik Sense-administratör.

Appar kan endast publiceras till en ström, men med flera taggar och till flera molnhubbar.

Tips:

Din administratör kan se tiden för den senaste synkningen i strömmens egenskaper.

Beroende på vilken organisation du tillhör kanske du föredrar att flytta appar till en arkivström utan distributionspolicy istället för att att bara ta bort appen.

Taggade appar i en samling kan ändras i Qlik Sense Enterprise-hubben, som en app i vilken annan Qlik Sense Enterprise-ström som helst. I Qlik Sense Enterprise-hubben. Du kan göra något av följande:

  • Kopiera appar i strömmen.
  • Publicera appen i strömmen igen.
  • Hantera anpassade appegenskaper
  • Redigera eller öppna appen i Publicerade.

I en app som är öppen i Qlik Sense Enterprise kan du:

  • Publicera och avpublicera personliga ark och berättelser.
  • Lägga till grundark och berättelser till berättelsen eller ta bort dem från appen.