Publicera mellan Qlik Sense-plattformar

Du kan inte publicera direkt mellan följande Qlik Sense-plattformar.

  • Qlik Sense Enterprise
  • Qlik Sense Cloud Business
  • Qlik Sense Cloud Basic
  • Qlik Sense Desktop

Istället kan du hämta en kopia av appen från en plattform och sedan ladda upp den kopian till den andra plattformen. Sedan kan du publicera appen i den plattform som den har kopierats till.

Observera: Om du vill läsa om hur data delas mellan Qlik-plattformar kan du gå till vår information om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR-efterlevnad).

Tänk på följande när du kopierar en app till en annan plattform:

  • Du måste återskapa dataanslutningar på destinationsplattformen.
  • Viss funktionalitet kanske inte stöds på destinationsplattformen. Till exempel hämtas inte komplement i Qlik Sense Enterprise tillsammans med appen, och kan inte återskapas i Qlik Sense Cloud.
  • Du behöver rätt Exempelvis kan endast Qlik Sense Enterprise-administratören importera eller exportera appar från Qlik Management Console
Observera: Du kan inte publicera appar i Qlik Sense Desktop.
Källplattform Hämta
Qlik Sense Enterprise Använd QMC för att exportera appen till din dator.

Qlik Sense Cloud Business

Högerklicka på appen i grupparbetsytan för att ladda ner den till datorn.

Qlik Sense Cloud Basic Högerklicka på appen i din personliga arbetsyta för att ladda ner den till datorn.
Qlik Sense Desktop Kopiera appen till din dator från C:\Användare\användarnamn\Dokument\Qlik\Sense\Appar
Destinationsplattform Att ladda upp
Qlik Sense Enterprise Använd QMC för att importera appen från din dator.
Qlik Sense Cloud Business Klicka på Ny app i grupparbetsytan för att ladda upp appen.
Qlik Sense Cloud Basic Klicka på Ny app i din personliga arbetsyta för att ladda upp appen.

Qlik Sense Desktop

Flytta appen från din dator till C:\Användare\användarnamn\Dokument\Qlik\Sense\Appar