Öppna appar i Qlik Sense Mobile-appen

Öppna Qlik Sense-appar i mobile-appen när du är online och ansluten till en server, eller offline och inte ansluten till en server.

Den här dokumentationen gäller även Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen. Qlik Sense Mobile for BlackBerry är den Qlik Sense Mobile-app som körs på iOS och är integrerad med BlackBerry Dynamics-plattformen.

Observera: Alla användare måste autentiseras innan de kan ansluta till en Qlik Sense Enterprise-utrullning från Qlik Sense Mobile. Anonym åtkomst till Qlik Sense Enterprise från Qlik Sense Mobile tillåts inte.
Observera: Hämtning av Qlik Sense-appar för åtkomst offline stöds bara på Qlik Sense Mobile-appen för iOS, och på Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen.

Öppna en Qlik Sense-app när du är ansluten till en server

Anslut till en Qlik Sense Enterprise-server för att öppna en app online.

  • Tryck på Qlik Sense-appens ikon. Appens onlineversion öppnas. Om du har hämtat appen kan du öppna den online eller offline. Hämtade appar är markerade med -märket.

Du kan även välja att trycka på ¥Qlik Sense-appen för att öppna appens informationsfönster och därefter trycka på fliken Online. Tryck på Öppna online för att öppna appen.

Öppna en Qlik Sense-app när du inte är ansluten till en server

Öppna appar som har hämtats även när du inte är ansluten till en Qlik Sense Enterprise-server. Hämtade appar är markerade med --märket på app-ikonen.

  • Tryck på Qlik Sense-appens ikon. Offlineversionen av appen öppnas.

Du kan även välja att trycka på ¥Qlik Sense-appen för att öppna appens informationsfönster och därefter trycka på fliken Offline. Tryck på Öppna offline för att öppna appen.