Ställa in fältvärden till null i en tabell

I kortet Ställ in null-värden väljer du distinkta värden från ett dimensionsfält som ska behandlas som null-värden i Qlik Sense. Om dina källdata till exempel innehåller representationer som X för null-värden kan du använda kortet Ställ in null-värden för att ställa in att det värdet ska behandlas som ett null-värde i Qlik Sense. Om tabellen innehåller fält med tomma utrymmen kan du ställa in dem som null-värden med kortet Ställ in null-värden. Du kan även använda kortet Ställ in null-värden för att rensa dina data på oönskade värden genom att ställa in dessa värden som null.

Om du vill använda ett specifikt värde som null-värde kan du ersätta standardnullvärdet, - (Null), med kortet Ersätt. Mer information finns i Ersätta fältvärden i en tabell.

Du kan ange fältvärden som null i fält som innehåller upp till 5 000 distinkta värden.

Kortet Ställ in null-värden består av två delavsnitt, Distinkta värden och Manuella null-värden. När du väljer värden från Distinkta värden läggs de till i Manuella null-värden. När du tillämpar null-värdena ställs samtliga instanser av de utvalda värdena att ställas in som null i fältets data. Du kan återställa individuella eller alla värden som är inställda som null.

Sätta fältvärden till null

Gör följande:

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på @.
 2. Välj ett fält.
 3. Klicka på kortet Ställ in null-värden på dataprofileringskortet.
 4. Välj de värden du vill sätta till null under Distinkta värden.
 5. Klicka på Ställ in null-värden.

Återställa värden som ställts in som null manuellt

Gör följande:

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på @.
 2. Välj ett fält.
 3. Klicka på kortet Ställ in null-värden på dataprofileringskortet.
 4. Gör något av följande under Manuella null-värden i kortet Ställ in null-värden:

  • Klicka på E efter de värden du inte längre vill ha inställda som null.
  • Klicka på Ta bort alla för att återställa alla värden som är inställda som null.
 5. Klicka på Ställ in null-värden.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?