Lägga till data till appen

Du kan snabbt lägga till data i appen. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på ú. Du kan även klicka på Lägg till data i menyn ¨. Du blir också uppmanad att lägga till data när du skapar en ny app.När du redigerar ett ark kan du även lägga till data genom att klicka på Lägg till i panelen Fält.

Observera: Vilka alternativ för att lägga till data och vilka datakällor som är tillgängliga för dig beror på din Qlik Sense-plattform och din konfiguration.
Vyn Lägg till data i Qlik Sense Enterprise on Windows

I appen

Bifogade filer. Utrullningar: Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik Sense Cloud Business. Klicka för att bifoga filer till appen, eller för att visa de filer som är bifogade. Du kan ladda data från dessa filer.

Manuell inmatning. Utrullningar: Alla. Klicka för att skapa en tabell i appen och lägga till data i appen.

Filplatser

Datafiler. Utrullningar: Molnversioner av Qlik Sense och Qlik Sense Cloud Business.

Filplatser. Utrullningar: Qlik Sense Enterprise on Windows. Ger åtkomst till mapp-platser som administratören har definierat.

Min dator. Utrullningar: Qlik Sense Desktop

Klicka här för att ladda upp en datafil eller för att lägga till data från en fil som redan har laddats upp.

Dataanslutningar

Utrullningar: Alla.

Visar kopplingar som har skapats till en extern datakälla. Kopplingen visas efter att den har skapats under Koppla till ny datakälla.

Klicka på en koppling för att lägga till data i appen.

Datainnehåll

Qlik DataMarket. Plattformar: Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik Sense Cloud Business, Qlik Sense Desktop.

Vilka Qlik DataMarket-källor som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration.

Klicka för att lägga till data i appen.

Bifoga filer i den här appen

Klicka för att bifoga en fil till appen.

Koppla till ny datakälla

Klicka för att skapa en koppling till den nya datakällan.

Lägg till data

Klicka för att lägga till data i en app. Knappen aktiveras när du har skapat en koppling och valt de data som ska laddas. Du kan lägga till data med profilering aktiverat eller inaktiverat. Dataprofilering rekommenderas och är aktiverat som standard. Klicka på ¥ för att inaktivera dataprofilering.

Vilka datakällor är tillgängliga för mig?

Vilka datakällstyper som är tillgängliga för dig beror på ett antal olika faktorer:

 • Behörighetsinställningar

  Administratören gör inställningar för att fastställa vilka datakällor du kan ansluta till.

 • Installerade kopplingar

  Qlik Sense innehåller inbyggd support från många datakällor. Inbyggda kopplingar installeras automatiskt av Qlik Sense. Om du vill ansluta till ytterligare datakällor kan du behöva installera kopplingar separat som är specifika för dessa datakällor. Sådana separat installerade kopplingar tillhandahålls av Qlik eller en tredje part.

 • Tillgänglighet för lokala filer

  Lokala filer på datorn är bara tillgängliga i Qlik Sense Desktop. De är inte tillgängliga för användning med en serverinstallation av Qlik Sense.

  Tips: Om du har lokala filer som du vill ladda på en serverinstallation av Qlik Sense måste du bifoga filerna till appen eller överföra dem till en mapp som är tillgänglig för Qlik Sense, och då helst en mapp som redan har definierats som en mappdatakoppling.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?