Filtrera data från datakopplingar

Observera: Filtrera data är inte tillgänglig för alla anslutningar eller Qlik DataMarket.

Du anger ett datafilteruttryck genom att välja Filtrera data i steget Välj de data som ska laddas. När du väljer Filtrera data öppnas en textruta där du anger ett filteruttryck. Exempel:

Försäljning >= 40 000

Filtrera data väljer från individuella fält, till exempel Försäljning. Det fungerar som en SQL WHERE-sats. De flesta operatorer och nyckelord som används i WHERE-satser kan användas med Filtrera data. Giltiga operatorer innehåller:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense bygger enWHERE-sats i dataladdningsskriptet från det uttryck som anges i Filtrera data.

AND-operatorn kan användas för att kombinera operatorer, som när du vill filtrera över mer än ett fält. Exempel:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

OR-operatorn kan användas för att filtrera data som matchar något av villkoren. Exempel:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

Du kan få samma resultat från IN-operatorn. IN-operatorn är en snabbmetod för att använda flera OR-villkor. Exempel:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Information om att lägga till data finns här:

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?