Flytta och ändra storlek på tabeller i datamodellvyn

Flytta tabeller

Du kan flytta tabellerna genom att dra i dem på bakgrunden. Tabellernas placering sparas när appen sparas.

Du kan låsa tabellayouten (placeringar och storlekar) genom att klicka på [ i den högra delen av fönstret. Klicka på \ för att låsa upp tabellayouten.

Du kan även arrangera layouten automatiskt med hjälp av alternativen under ì i verktygsfältet:

Alternativ för att flytta tabeller
UI-element Beskrivning
ì Rutnätslayout Ordna tabellerna i ett rutnät.
óAutomatisk layout Ordna tabellerna så att så att de anpassas till fönstret.
õ Återställ layout Återgå till det layouttillstånd som rådde när datamodellvyn öppnades senast.

Ändra storlek på tabeller

Du kan justera en tabells visningsstorlek med hjälp av pilen i tabellens nedre högra hörn. Visningsstorleken sparas inte när appen sparas.

Det går också bra att använda alternativet för automatisk visningsstorlek i verktygsfältet:

Alternativ för att ändra storlek på tabeller
UI-element Beskrivning
t Dölj alla Minimera alla tabeller så att endast tabellnamnet visas.
å Visa länkade fält Minska storleken på alla tabeller så att tabellnamnen och alla fält associerade till andra tabeller visas.
s Visa alla Maximerar alla tabeller så att alla fält i tabellen visas.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?