Använda uttryck i visualiseringar

Visualiseringar i Qlik Sense bygger på diagram, som i sin tur bygger på dimensioner och mått, beroende på vilken typ av diagram det är. Visualiseringar kan ha titlar, underrubriker, fotnoter och andra element för att förmedla information. Alla element som ingår i en visualisering kan vara enkla: en dimension som består av ett fält för data, en titel som består av text, till exempel.

När visualiseringar innehåller mått beräknas dessa på fälten, till exempel Sum(Cost), vilket innebär att alla värden för fältet Cost aggregeras med hjälp av funktionen Sum. Med andra ord är Sum(Cost) ett uttryck.

Vad är ett uttryck?

Ett uttryck är en kombination av funktioner, fält och matematiska operatorer (+ * / =). Uttryck används för att bearbeta data i appen i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering. De är inte begränsade till användning i mått. Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för rubriker, underrubriker, fotnoter och till och med dimensioner.

Detta innebär till exempel att istället för att låta en visualiserings rubrik vara statisk text kan den skapas från ett uttryck som ger olika resultat beroende på vilka val som görs.

Var kan jag använda uttryck?

Uttryck kan användas i alla visualiseringar där symbolen 3 visas i egenskapspanelen när du redigerar en visualisering. Symbolen 3 indikerar ett uttrycksfält. Genom att klicka på 3 kan du öppna uttrycksredigeraren som har utformats för att hjälpa dig bygga och redigera uttryck. Uttryck kan också matas in direkt i uttrycksfältet utan att använda uttrycksredigeraren.

Ett uttryck kan inte sparas direkt som ett original, men om ett uttryck används i ett mått eller en dimension som sedan sparas som ett original tillsammans med beskrivande data, till exempel namn, beskrivning och taggar, sparas uttrycket i måttet eller dimensionen.

Uttryck används i både skript och diagramvisualiseringar. De kan vara enkla och innehålla enbart grundläggande beräkningar, eller komplexa med funktionsfält och operatorer. Uttryck kan användas i flera olika situationer. Skillnaden mellan mått och uttryck är att uttryck inte har några namn eller beskrivande data.

Observera: I ett skript utvärderas ett uttryck när skriptexekveringen passerar förbi det. I visualiseringar (däribland diagram och tabeller) utvärderas uttryck automatiskt när något av de fält, variabler eller funktioner som uttrycket innehåller ändrar värde eller logiskt tillstånd. Det finns ett antal skillnader mellan skriptuttryck och diagramuttryck vad gäller syntax och tillgängliga funktioner.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?