Syntax för visualiserings- och aggregeringsuttryck

Syntaxen som används för visualiseringsuttryck (för diagram) och -aggregeringar beskrivs i följande avsnitt.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?