ZTestw_sig - skript- och diagramfunktion

ZTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTestw_sig (weight, value [, sigma]) 

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Värdena bör returneras per value. För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight.
sigma Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma. Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

ZTestw_sig( Weight, Value-TestValue)     

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?