T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

I följande avsnitt grupperas de statistiska t-testfunktionerna enligt exempeltestet som gäller för funktionen.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Skapa en typisk t-testrapport

T-test med två oberoende stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov.

T-test med två oberoende viktade stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

T-test med ett stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov.

T-test med ett viktat stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?