RangeMissingCount - skript- och diagramfunktion

RangeMissingCount() returnerar antalet icke-metriska värden (inklusive NULL) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMissingCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr

Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.

Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeMissingCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeMissingCount (5,'abc') Returnerar 1
RangeMissingCount (null( ))

Returnerar 1

Exempel med uttryck:

RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Returnerar antalet icke-numeriska värden i de tre resultaten av MinString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMissingCount(Above(MinString(MyField),0,3)) Explanation
10 2 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför den här raden, så två av de tre värdena saknas.
abc 2 Returnerar 2 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden och den aktuella raden är icke-numerisk ("abc").
8 1 Returnerar 1 eftersom 1 av de 3 raderna inkluderar ett icke-numeriskt värde ("abc").
def 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden ("def" och "abc").
xyz 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden (" xyz" och "def").
9 2 Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden (" xyz" och "def").

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?