QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och i diagramuttryck.

I en visualisering kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I dataladdningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Observera: Intervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: numsum, numavg, numcount, nummin och nummax, som nu bör ses som obsoleta.

Grundläggande intervallfunktioner

Räkneintervallfunktioner

Statistiska intervallfunktioner

Finansiella intervallfunktioner

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?