NoOfRows - diagramfunktion

NoOfRows() returnerar antalet rader i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar NoOfRows() antalet rader i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Syntax:  

NoOfRows([TOTAL])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Example:  

if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?