QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I dataladdningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till en visualisering behövs.
Observera: Sortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumn i raka tabeller är inte tillåtet när postöverskridande funktioner för diagram används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.
Observera: Sjävrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett pålitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på maskinvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i dataladdningsskriptet

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?