FieldValueCount - skript- och diagramfunktion

FieldValueCount() är en heltalsfunktion som hittar antalet distinkta värden i ett fält.

Syntax:  

FieldValueCount(field_name)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell.Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått:

 

FieldValueCount('First name')

5 eftersom Peter visas två gånger.

FieldValueCount('Initials')

6 eftersom Initials endast innehåller distinkta värden.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5, eftersom 'John' visas två gånger.

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6, eftersom 'Initials endast innehåller distinkta värden.

Data som används i exemplet:

Data som används i exempel:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?