FieldValue - skript- och diagramfunktion

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen elem_no för fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
elem_no Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter inläsningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Limitations:  

Om elem_no är större än antalet fältvärden returneras NULL.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i appen och kör den.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått:

 

FieldValue('First name','1')

John, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en filterruta, efter Jane, eftersom den sorteras alfabetiskt och inte efter inläsningsordning.

FieldValue('First name','7')

NULL, eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, eftersom 'John' visas först i laddningsordningen för fältet First name.

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s= - (Null), eftersom det endast finns 6 värden i fältet First name.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?