Floor - skript- och diagramfunktion

Floor() rundar av ett tal nedåt till närmaste multipel av det step som förskjuts av offset -talet.

Jämför med funktionen ceil, som rundar av indatatal uppåt.

Syntax:  

Floor(x[, step[, offset]])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
x Indatatal.
step Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset

Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Floor(2.4)

Returnerar 2

In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0.

The intervals are ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4....

Floor(4.2)

Returnerar 4

Floor(3.88 ,0.1)

Returnerar 3,8

I det här exemplet är storleken på intervallet 0,1 och basen på intervallet 0.

Intervallen är ... 3.7 <= x < 3.8, 3.8 <= x < 3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Floor(3.88 ,5)

Returnerar 0

Floor(1.1 ,1)

Returnerar 1

Floor(1.1 ,1,0.5)

Returnerar 0,5

I det här exemplet är storleken på steget 1 och förskjutningen 0,5. Det innebär att basen på stegintervallet är 0,5 och inte 0.

Intervallen är ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x < 2.5, 2.5<= x <3.5,...

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?