QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

GetObjectDimension - diagramfunktion

GetObjectDimension() returnerar namnet på dimensionen. Index är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

Observera:

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Observera:

Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:  

GetObjectDimension ([index])

Example:  

GetObjectDimension(1)

 

Om du vill returnera namnet på ett mått använder du funktionen GetObjectMeasure istället.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?