QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

GetExcludedCount - diagramfunktion

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden omfattar alternativa (ljusgrå), uteslutna (mörkgrå) och valda uteslutna (mörkgrå med markering) fält.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, ett för First name, ett för Last name och ett för Initials.

Exempel Resultat

Om inga värden är valda i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Inga urval finns.

Om John är valt i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Det finns 5 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). Den sjätte cellen (JA) är vit eftersom den är associerad med urvalet John i First name.

Om John och Peter är valda.

GetExcludedCount (Initials) = 3

John är associerat med 1 värde och Peter är associerat med 2 värden i Initials.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc är valt i Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i First name (mörkgrå färg). GetExcludedCount() utvärderas för fält med uteslutna värden, inklusive alternativa och valda uteslutna fält.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc och Anderson är valda i Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). De andra två cellerna (JA och PF) är vita eftersom de är associerade med valen John och Peter i First name.

Om John och Peter är valda i First name, och Franc och Anderson är valda i Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initials. Devonshire är ljusgrått; Brown, Carr och Elliot är mörkgrå.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?