QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Färgfunktioner

Dessa funktioner kan användas i uttryck som används för att ange och utvärdera färgegenskaper för diagramobjekt, samt i dataladdningsskript.

Observera: Qlik Sense har stöd för färgfunktionerna qliktechblue och qliktechgray för att säkerställa bakåtkompatibilitet, men dessa funktioner bör helst inte användas.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Fördefinierade färgfunktioner

Följande funktioner kan användas i uttryck för fördefinierade färger. Varje funktion returnerar en RGB-färgrepresentation.

En parameter för alfafaktorn kan också ges, vilket leder till att en ARGB-färgrepresentation returneras. Alfafaktorn 0 motsvarar full genomskinlighet. Alfafaktorn 255 motsvarar full opacitet. Om inget värde anges för alfa antas det vara 255.

Färgfunktion RGB-värde
black ([alpha]) (0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Examples and results:  

Exempel Resultat

Blue()

RGB(0,0,128)

Blue(128)

ARGB(128,0,0,128)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?