QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Ställa in ett standardbokmärke för att skapa en applandningssida

Du kan välja att ett ark ska vara appens landningssida genom att ställa in ett standardbokmärke. När du öppnar appen används standardbokmärkets layouttillstånd och urvalstillstånd.

Om du inte ställer in något standardbokmärke visas appöversikten när appen öppnas.

Tänk på följande när du använder standardbokmärken:

  • Du kan endast ställa in eller ta bort ett standardbokmärke i en opublicerad app.
  • Du kan endast ställa in ett standardbokmärke för en app.
  • Du kan radera urvalet som tillämpas i standardbokmärket när du visar ett ark. Bokmärket tillämpas emellertid när du öppnar eller laddar arket igen.
  • I en publicerad app kan appkonsumenten radera urvalet som tillämpas i standardbokmärket och göra andra urval. Urvalet i standardbokmärket tillämpas emellertid igen när appkonsumenten öppnar eller laddar arket igen.
  • När du duplicerar en app dupliceras standardbokmärket med appen.

Mer information om bokmärken finns i Skapa bokmärken för val.

Du kan använda ett standardbokmärke tillsammans med Alltid ett valt värde för ett fält för att markera särskilda val åt appkonsumenten. Mer information om Alltid ett valt värde finns i Alltid ett valt värde.

Observera: I tidigare versioner av Qlik Sense använde standardbokmärket endast bokmärkets urvalstillstånd.

Ställ in ett standardbokmärke

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i ett ark. Fönstret Bokmärken öppnas.
  2. Högerklicka på ett befintligt bokmärke och klicka sedan på Ange som standardbokmärke.

  3. Klicka på bokmärket. Fönstret Bokmärken stängs. Bokmärket visas i verktygsfältet längst upp, och valen visas i appen.
  4. För att testa att standardbokmärket fungerar som det ska kan du stänga appen och öppna den igen. Standardbokmärkesarket och valen ska visas.

Om du vill ta bort ett standardbokmärke öppna du fönstret Bokmärken i en opublicerad app och högerklickar på standardbokmärket. Klicka på Ta bort som standardbokmärke. Nästa gång du öppnar appen visas appöversikten.

Mer information om att skapa bokmärken finns i Skapa bokmärken.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?