Skapa bokmärken

Med bokmärken kan du spara specifika urvalstillstånd. På så sätt kan du granska dem senare och dela dem med andra användare.

Skapa ett bokmärke

Gör följande:

  1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke.

  2. Klicka på > i verktygsfältet.

  3. Klicka på Skapa nytt bokmärke.

    Namnet på arket och en sammanfattning av urvalen används som titel på bokmärket.

  4. Om du vill ge bokmärket ett annat namn ändrar du det under Rubrik.

    Varning: Använd inte ett namn som redan används av ett parallellt tillstånd.
  5. Ange en beskrivning av bokmärket under Beskrivning om du vill.

Bokmärket sparas automatiskt.

Tips: När du söker i bokmärken letar Qlik Sense efter matchningar i titlar och beskrivningar.

Tillstånd och set-uttryck

När du skapar eller redigerar ett bokmärke ser du de möjliga parallella tillstånd som har bokmärkts. Om ett tillstånd innehåller urval så visas set-uttrycket för urvalen också.

Du kan kopiera set-uttrycket genom att klicka på Kopiera.