Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke

Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke.

Gör följande:

  1. I arkvyn, klicka på Bookmark i verktygsfältet.

  2. Klicka på Info bredvid det bokmärke som du vill redigera.

  3. Klicka på Edit

  4. Gör dina ändringar av Rubrik och Beskrivning.

  5. Klicka på Checkmark för att sluta redigera.

Ändringarna sparas automatiskt.

Tips: Du kan även redigera bokmärken från app-översikten med samma metod.