Tillämpa bokmärkesurval

Du kan tillämpa de urval som finns sparade i ett bokmärke på alla ark och visualiseringar i appen.

Tillämpa urval

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn.

  2. Tryck länge eller högerklicka på det bokmärke som du vill tillämpa urval från och klicka sedan på Tillämpa endast urval.

Urvalen som finns sparade i bokmärket tillämpas nu. Eventuella tidigare urval raderas.

Tillämpa urval och gå till ark

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn.

  2. Klicka på det bokmärke som du vill tillämpa urval från.

De urval som har sparats i bokmärket tillämpas nu och det ark som bokmärket kommer från visas. Eventuella tidigare urval raderas.

Tips: Du kan även tillämpa bokmärkesurvalen från appöversikten med hjälp av samma metod.