Tillämpa bokmärkesurval

Du kan tillämpa de urval som finns sparade i ett bokmärke på alla ark och visualiseringar i appen.

Tillämpa urval

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn.

  2. Tryck länge eller högerklicka på det bokmärke som du vill tillämpa urval från och klicka sedan på Tillämpa endast urval.

Urvalen som finns sparade i bokmärket tillämpas nu. Eventuella tidigare urval raderas.

Tillämpa urval och gå till ark

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i arkvyn.

  2. Klicka på det bokmärke som du vill tillämpa urval från.

De urval som har sparats i bokmärket tillämpas nu och det ark som bokmärket kommer från visas. Eventuella tidigare urval raderas.

Tips: Du kan även tillämpa bokmärkesurvalen från appöversikten med hjälp av samma metod.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?