Ändra miniatyren för en app

Du kan ersätta en apps standardminiatyr med en annan miniatyr för att göra det enklare att skilja på appar i hubben. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Gör följande:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Klicka på 0 på standardminiatyren.

    Mediebiblioteket öppnas.

  3. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.
  4. Välj den bild du vill använda som miniatyr för appen och klicka på Infoga.
  5. Klicka på m för att sluta redigera.

Den bild som du har valt används nu som en miniatyr för appen.

Tips: Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Observera: Du kan endast ändra miniatyren för en opublicerad app.