Skapa visualiseringar av dina data med insiktsrådgivaren

Om du inte vet exakt vilken information som finns i appens data, eller är ny med att skapa visualiseringar med Qlik Sense, kan det vara svårt att fastställa vilka visualiseringar att använda med vilka fält. Insiktsrådgivaren ger en utgångspunkt för att både utforska data och skapa visualiseringar för dina ark. Den använder Qlik kognitiva motor för att föreslå diagram baserat på alla data du har laddat i Qlik Sense. Sedan kan du lägga till föreslagna diagram i arken.

Insiktsrådgivaren använder Qlik kognitiv motor för att skapa visualiseringar åt dig baserat på de fält och originalobjekt som du väljer. Den kan också automatiskt skapa en uppsättning visualiseringar genom att analysera datauppsättningen som helhet. När du importerar data från datakällor kan du använda insiktsrådgivaren för att visa visualiseringar som bäst matchar sökkriterierna, inklusive nya insiktsdiagram och befintliga visualiseringar från arken. När du ändrar data i appen, lägger till data, gör associationer, redigerar tabeller, eller klassificerar fält kan insiktsdiagrammen som genereras av insiktsrådgivaren ändras.

Insiktsdiagram kan läggas till befintliga ark eller till nya ark i din app. Ett insiktsdiagram kan också laddas ner som en bild, PDF, eller som ett Excel-kalkylblad med de data som används i diagrammet.

Observera:

Insiktrådgivare är inte tillgänglig från en multimolnmiljö.

Insiktsdiagram kan interageras med och utforskas som en visualisering i ett ark. Om du markerar ett diagram expanderas diagrammet och du kan interagera med det. Du kan göra val i insiktsdiagrammen och låta dessa val överföras till andra insiktsdiagram när du utforskar andra insiktsdiagram. Om du redan gör valen i befintliga diagram i arken sparas dessa när du öppnar insiktsrådgivaren. Urvalen påverkar inte diagrammen som skapas av insiktsrådgivaren. För mer information om att utforska visualisering och göra val, se Upptäck.

Insiktsrådgivaren stöder tangentbordsnavigering. Mer information finns i Tangentbordsnavigering och snabbkommandon i Qlik Sense.

Vad händer när du söker?

När du skriver din sökfrågor använder Qlik Sense fält som du uttryckligen valt för att returnera visualiseringar. Qlik Sense använder de fält du söker efter och de fält som innehåller de värden du söker efter. Den kan även innehålla ytterligare fält för visualiseringar.

Insiktsrådgivaren kan söka efter:

 • Fältnamn
 • Fältvärden
 • Original
Observera: Om appen har publicerats kan du bara
Insiktsrådgivaren i en app.

Insight advisor in an app.

A: Fält och originalobjekt

Tillgängliga tillgångar (fält och originalobjekt) för att skapa insiktsdiagram. Du kan få åtkomst till fälten genom att klicka på H och till originalobjekten genom att klicka på é.

B: Sökfält för insikter.

Ange fältnamn eller värden och originalobjekt i avpublicerade appar för att söka efter diagram med hjälp av dessa fält. Ange namn på originalobjekt i publicerade appar. De valda fälten och originalobjekten från tillgångarna läggs till sökfältet för insikter.

C: Insiktsdiagram

Insiktsdiagrammen som skapades av insiktsrådgivaren. Insiktsrådgivaren anger antalet resultat och fördelningen av resultaten som hittas, diagrammen som redan finns i dina ark, eller genereras, diagram som nyligen genererats av insiktsrådgivaren.

Du kan visa diagraminformation, som om ett diagram genereras eller hittas, genom att klicka på ]. Insiktsdiagrammet kan laddas ner som en bild, PDF, eller ett kalkylark genom att klicka på . Du kan expandera ett diagram genom att välja det eller klicka på s.

Om ett insiktsdiagram är nytt kan du lägga till det i dina ark. Om insiktsdiagrammet redan finns kan du klicka på arkets namn längst ner på diagrammet för att gå till den sidan.

Skapa visualiseringar med insiktsrådgivaren

Observera:

Diagram som du lägger till arket från insiktsrådgivaren fortsätter att visas som genererade tills appen uppdateras.

Gör följande:

 1. Klicka på Insikter i ett ark i appen.
 2. Klicka på Generera insikter för att generera diagram baserade på en analys av dina data.

 3. För att generera diagram baserade på specifika data väljer du vilka fält och originalobjekt som ska användas.

  Välj data från listan med tillgängliga tillgångar eller sök efter dem enligt namn i sökfältet.

 4. Gör ett av följande för att lägga till ett insiktsdiagram i appen:

  • Klicka på Lägg till ark för att lägga till ett diagram till aktuellt ark.
  • Klicka på S och välj ett ark för att lägga till ett diagram till ett specifikt ark.
  • Klicka på S och välj Skapa nytt ark för att lägga till diagrammet till ett nytt ark.

Ladda ner insiktsdiagram

Du kan ladda ner ett insiktsdiagram som en bild eller PDF. Du kan också ladda ner uppgifterna som används i diagrammet som ett Excel-kalkylblad.

Ladda ner ett insiktsdiagram som en bild

Gör följande:

 1. Klicka på och välj Exportera som en bild i det insiktsdiagram du vill ladda ner.

  Dialogrutan Bildinställningar visas.

 2. Välj att behålla Aktuella inställningar eller att ändra dem med hjälp av alternativen under Anpassa.
  • Om du väljer Aktuell visas bredd och höjd på originaldiagrammet och skärmupplösningen i dpi. Du kan välja mellan utdataformaten .png och .jpeg med hjälp av listrutan Typ av fil.
  • Du kan anpassa dimensioner och upplösning för den exporterade bilden genom att klicka på Anpassad:

   Om du vill ställa in bredd eller höjd för en ny bild klickar du på + eller - för att öka respektive minska bredden och höjden på motsvarande sätt. Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 8 pixlar och maxvärdet är 2 000 pixlar.

   Observera: Maxstorlek för en bild som kan exporteras är 2 000 × 2 000 pixlar. Om exporten skulle resultera i en större bild måste du minska dess storlek under Anpassat.
   Observera: För att bevara bildförhållandet måste du ändra Bredd (pixlar) och Höjd (pixlar) i enlighet med detta.

   Om du vill ställa in en ny bildupplösning klickar du på + eller - på sidorna för Upplösning (dpi) för att öka respektive minska upplösningen. Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 72 dpi och maxvärdet är 300 dpi.

 3. Klicka på Exportera för att börja skapa en bild.

Ladda ner ett insiktsdiagram som en PDF

Gör följande:

 1. Klicka på och välj Exportera som PDF i det insiktsdiagram som du vill ladda ner.

  Dialogrutan PDF-inställningar visas.

 2. Välj Pappersstorlek genom att bläddra ned till motsvarande listruta och klicka på den valda storleken.
 3. Du kan öka eller minska Upplösning (dpi) genom att klicka på + eller - . Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 72 dpi och maxvärdet är 300 dpi.
 4. Välj Orientering genom att välja knappen Stående eller Liggande.
 5. I alternativet Bildförhållande kan du välja:
  • Behåll aktuell storlek för att infoga visualiseringen i en PDF utan att ändra dess storlek. Om PDF-filen blir mindre än visualiseringen kommer den att beskäras.
  • Anpassa till sida, utan att behålla bildförhållande ändrar höjd och bredd av visualiseringen så att den fyller hela sidan. Bildförhållandet förändras då i enlighet med detta.
 6. Klicka på Exportera för att börja skapa en bild.

Ladda ner data i ett insiktsdiagram som ett Excel-kalkylblad

Gör följande:

 1. Klicka på och välj Exportera data i det insiktsdiagram som du vill ladda ner.

  Dialogrutan Export slutförd visas.

 2. Klicka på länken för att ladda ner Excel-kalkylbladet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?