Kopiera och flytta element på en berättelsesida

Du kan kopiera och flytta poster på samma berättelsesida eller mellan olika berättelsesidor. Du kan göra detta på olika sätt:

 • Via redigeringsfältet på arket (, µ och ).
 • Med snabbkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V.
Observera: Du kan kopiera element mellan berättelser i samma app, men inte mellan berättelser i olika appar. Växla mellan berättelser med hjälp av Ç i verktygsfältet.

Kopiera element

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill kopiera.

  Elementet markeras.

 2. Klicka på .

 3. För att infoga elementet på en annan sida växlar du till den sidan.

 4. Klicka på .

Det kopierade elementet placeras framför eventuella andra element.

Flytta ett element till en annan sida

För att flytta ett element mellan två berättelsesidor klipper du ut det från en sida och klistrar in det på en annan.

Gör följande:

 1. I storytelling-vyn klickar du på det element du vill flytta.

  Elementet markeras.

 2. I redigeringsraden klickar du på µ.

 3. Navigera till den sida som du vill flytta elementet till.

 4. Klicka på .

Det flyttade elementet placeras framför eventuella andra element på sidan.