Använda urvalsverktyget

Urvalsverktyget ger en översikt av varje dimension och fält i appen. Det ger också en mer detaljerad vy av markerade data, så att du kan utforska associationer i dimensioner som inte har använts.

Vid analys finns urvalsverktyget tillgängligt till höger i urvalsraden. Klicka på 9 för att öppna urvalsverktyget.

Urvalsverktyget är indelat i två avsnitt: URVAL och APPDIMENSIONER. Avsnittet med urval visar de fält som har aktiva urval. Avsnittet med appdimensioner visar alla dimensioner utan aktiva urval. Båda delarna sorteras alfabetiskt. När Visa fält är valt, innehåller avsnittet APPDIMENSIONER alla fält som har laddats i appen men som inte används som dimensioner.

Valverktyg visar de två avsnitten Urval och Appdimensioner.

Selections tool view.

Göra val och rensa val

Du kan göra flera urval i följd, men du måste bekräfta urvalen innan dimensionerna flyttas upp till URVAL. Bekräfta genom att klicka på m eller genom att klicka utanför listan, men inom området för urvalsverktyget. Om du klickar på verktygsfältet stängs urvalsverktyget.

Under URVAL kan du rensa ett urval i ett fält genom att klicka på E. Fältet flyttas sedan ned till avsnittet APP-DIMENSIONER.

När du har urvalsverktyget öppet kan du fortfarande använda alternativen på urvalsraden (gå bakåt, gå framåt och ta bort alla val), och i varje dimension har du de vanliga listalternativen: valmeny, ta bort val, avbryt val, bekräfta val och sökning.

Söka i appens DIMENSIONER-del

I avsnittet APPDIMENSIONER finns en sökruta som är användbar när man har många dimensioner och fält. Du söker i fältens och dimensionernas rubriker. Din söksträng kan bestå av ett eller flera ord, eller delar av ord. Sökningen är inte skiftlägeskänslig, men endast exakta strängmatchningar visas. Om du söker på ”nummer” visas inga fält som innehåller strängen ”nummer”, men en sökning efter ”mme” visar strängen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?