Redigera urvalen

Du kan ändra urvalen under dataanalysen. Du ändrar urvalen i urvalsraden.

Gör följande:

  1. Växla till arkvyn.

  2. I urvalsraden ovanför arket klickar du på det urval som du vill redigera.

    Ett popup-fönster med urvalet visas.

  3. I popup-fönstret väljer du de värden du vill lägga till eller rensa.

    Du kan söka i och filtrera dina urval med specialtecken, operatorer, jokertecken och metoder som beskrivs i Söka inom urval eller visualiseringar.

  4. Bekräfta ditt val.

Urvalet uppdateras.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?