PurgeChar - skript- och diagramfunktion

PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen (”text”), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet (”remove_chars”).

Syntax:  

PurgeChar(text, remove_chars)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
remove_chars En sträng som innehåller tecknen i text som ska tas bort.

Return data type: sträng

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?