Strängaggregeringsfunktioner

Den här delen beskriver strängrelaterade aggregeringsfunktioner.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Strängaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Strängaggregeringsfunktioner i diagram

Följande diagramfunktioner kan användas för att aggregera strängar i diagram.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?