FileBaseName - skriptfunktion

FileBaseName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, dock utan sökväg och filtillägg.

Syntax:  

FileBaseName()

 

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?