addmonths - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
startdate Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode mode anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Om indata-datumet är den 28 eller högre och mode är satt till 1, returnerar funktionen ett datum som ligger lika långt från månadens slut som indata-datumet. Standardläget är 0.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?