Inaktivera standardläge

Du kan inaktivera standardläge, eller med andra ord, ställa in bakåtkompatibelt läge, om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskriptet som hänvisar till absoluta eller relativa filsökvägar samt bibliotekskopplingar.

Varning: Att inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.
Observera: Du kan inte inaktivera standardläge i Qlik Sense Cloud.

Qlik Sense

För Qlik Sense kan standardläget inaktiveras i QMC med hjälp av egenskapen Standardläge.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Redigeringsmotor. (endast på engelska)

Qlik Sense Desktop

I Qlik Sense Desktop kan du ställa in standardläge/bakåtkompatibelt läge i Settings.ini.

Om du installerade Qlik Sense Desktop i den förvalda installationsplatsen, då finns Settings.ini i C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Om du installerade Qlik Sense Desktop i en mapp som du valt, då finns Settings.ini i mappen Engine i installationens sökväg.

Gör följande:

  1. Öppna Settings.ini i en textredigerare.
  2. Ändra StandardReload=1 till StandardReload=0.
  3. Spara filen och starta Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop körs nu i bakåtkompatibelt läge.

Inställningar

Följande inställningar är tillgängliga för StandardReload:

  • 1 (standardläge)
  • 0 (bakåtkompatibelt läge)

Hjälpte den här informationen?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?