Datahanteraren

Det är enkelt att lägga till, redigera och ta bort datakällor i Datahanteraren och sedan associera tillagda data. När du öppnar Datahanteraren är vyn Associationer standardvy.

Vyn Associationer i Datahanteraren

Data manager Associations view

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra kommandon
UI-element Beskrivning

Navigeringsmeny med alternativen Appöversikt, Dataimport, Datamodellvyn och Öppna hubben.

Öppna hubben visas inte om hubben har inaktiverats av administratören.

¨

Global meny med alternativen Lägg till data, Hjälp och Om.

Spara

Spara appen. Denna knapp finns bara i Qlik Sense Desktop.

Tabeller

Du kan visa en översikt över tabeller i appen genom att gå till vyn Tabeller.
° Ladda om alla data. Appen sparas automatiskt innan den läses in.

B: Vyn Associationer

I vyn Associationer i Datahanteraren visas dina data med bubblor, och varje bubbla motsvarar en datatabell. Bubblans storlek motsvarar mängden data i tabellen. Kopplingarna mellan bubblorna motsvarar associationer mellan tabeller. Om det rör sig om en association mellan två tabeller kan du välja knappen i länken för att visa eller redigera associationen.

Du kan även redigera tabeller automatiskt baserat på rekommendationer genom att klicka på Ñ och lägga till fler tabeller till appen.

C: Rekommendationer

Du kan ändra en association genom att välja en annan rekommendation eller skapa en anpassad association. Dessutom kan du byta namn på associationen.

D: Förhandsgranska data

Du kan förhandsgranska data i associationens två tabeller med fälten som används i associationen som markeras.

E: Valda tabellåtgärder

Den nedersta raden innehåller åtgärder för valda tabeller
UI-element Beskrivning
@ Redigera den valda tabellen.
ô Ladda om den valda tabellen.
Ö Ta bort den valda tabellen.
Radera datafilter.
¥

Konkatenera den valda tabellen eller visa tabellomvandlingsinformation.

F: Knappar för att ångra och göra om

Du kan ångra eller göra om alla åtgärder.

Vyn Tabeller i Datahanteraren

Data manager in tables view

Observera: Datakällor som definieras i dataladdningsskriptet hanteras inte i Datahanteraren. När du lägger till datakällor i Datahanteraren kommer skriptkoden att genereras. Du kan välja att låsa upp och redigera den skriptkod som har genererats, men i det fallet kommer datatabellen inte längre hanteras i Datahanteraren.

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra kommandon
UI-element Beskrivning

Navigeringsmeny med alternativen Appöversikt, Dataimport, Datamodellvyn och Öppna hubben.

Öppna hubben visas inte om hubben har inaktiverats av administratören.

¨

Global meny med alternativen Lägg till data, Hjälp och Om.

Spara

Spara appen. Denna knapp finns bara i Qlik Sense Desktop.

Tabeller

Du kan visa en översikt över tabeller i appen genom att gå till vyn Tabeller.
° Ladda om alla data. Appen sparas automatiskt innan den läses in.

B: Vyn Associationer

Alla datatabeller i appen. Du kan lägga till data från nya eller befintliga datakällor, inklusive Qlik DataMarket. Du kan också redigera eller ta bort befintliga datatabeller som har lagts till med hjälp av Datahanteraren.

C: Förhandsgranska data

Om du väljer en tabell kan du förhandsgranska data i tabellen.

D: Valda tabellåtgärder

Den nedersta raden innehåller åtgärder för valda tabeller
UI-element Beskrivning
@ Redigera den valda tabellen.
ô Ladda om den valda tabellen.
Ö Ta bort den valda tabellen.
Radera datafilter.
¥

Konkatenera den valda tabellen eller visa tabellomvandlingsinformation.

E: Knappar för att ångra och göra om

Du kan ångra eller göra om alla åtgärder.

Tabellredigerare

Table editor view

A: Verktygsfältet

Verktygsfältet innehåller navigeringsmenyn, den globala menyn och andra kommandon
UI-element Beskrivning

Navigeringsmeny med alternativen Appöversikt, Dataimport, Datamodellvyn och Öppna hubben.

Öppna hubben visas inte om hubben har inaktiverats av administratören.

¨

Global meny med alternativen Lägg till data, Hjälp och Om.

Spara

Spara appen. Denna knapp finns bara i Qlik Sense Desktop.

Tabeller

Du kan visa en översikt över tabeller i appen genom att gå till vyn Tabeller.
° Ladda om alla data. Appen sparas automatiskt innan den läses in.

B: Tabellredigerare

Du kan använda verktygsfältet för tabellredigeraren till att byta namn på tabellen, lägga till beräknade fält och uppdatera tabellen från datakällan.

C: Förhandsgranska data

Du kan förhandsgranska alla fält i den valda tabellen. Du kan också byta namn på fälten och utföra andra omvandlingar med fältmenyn (Ô).

Du kan även ändra formatet för fältdata mellan Allmänt, Datum och Tidsmarkör.

Fält som är markerade med används för att associera till en annan tabell. Du kan skapa nya associationer och redigera befintliga associationer.

D: Dataprofileringskort

Med dataprofileringskort kan du visa sammanfattningar för dina data och genomföra omvandlingar på dina data

E: Valda tabellåtgärder

Den nedersta raden innehåller åtgärder för valda tabeller
UI-element Beskrivning
@ Sluta redigera den valda tabellen.
ô Ladda om den valda tabellen.

F: Knappar för att ångra och göra om

Du kan ångra eller göra om alla åtgärder.