Installera Qlik Sense Desktop

Detta avsnitt beskriver hur du installerar Qlik Sense Desktop på din dator.

Systemkrav

För att kunna installera och köra Qlik Sense Desktop måste kraven som räknas upp i det här avsnittet uppfyllas.

Operativsystem

 • Microsoft Windows 7 (endast 64-bitarsversion)
 • Microsoft Windows 8.1 (endast 64-bitarsversion)
 • Microsoft Windows 10 (endast 64-bitarsversion)

Processor

 • Intel Core 2 Duo eller senare rekommenderas

Minne

Minst 4 GB (beroende på datavolymer kan mer krävas)

Observera:

Qlik Sense använder teknik för inmemory-analys. Minneskraven är direkt relaterade till mängden data som ska analyseras.

Diskutrymme

 • Totalt 5.0 GB krävs för installationen

.NET Framework

 • 4.5.2 eller senare

Lägsta tillåtna skärmupplösning

 • Stationära datorer, bärbara datorer och datorplattor: 1024 x 768
 • Små skärmar: 320 x 568

Webbläsarstöd

Webbläsare som stöds
Operativsystem Microsoft Edge Internet Explorer 11 eller senare Google Chrome Mozilla Firefox
Windows 7 - m m m
Windows 8,1 - m m m
Windows 10 m m m m
Tips:

Qlik Sense Desktop visas som standardinställning i ett eget fönster. Men du kan också öppna den i en webbläsare.

Mer information finns i Starta Qlik Sense Desktop.

Varning: Mozilla Firefox kräver maskinvaruacceleration som inte stöds i virtuella miljöer.

Vad ingår i Qlik Sense Desktop

Skrivbordselement och startmenyelement

När installationen av Qlik Sense Desktop är utförd kommer det finnas en genväg åtkomlig från skrivbordet samt från Start-menyn (Start > Alla program):

 • Genväg till Qlik Sense Desktop

  Hubben är utgångspunkt för att köra Qlik Sense. Det är där du hittar alla de Qlik Sense-appar du har skapat.

Installationsplats för Qlik Sense Desktop

När installationen av Qlik Sense Desktop är slutförd har Qlik Sense Desktop installerats i Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

Du kan också ange installationsplats med alternativet Anpassad installation.

Exempel, appar och loggar

Det ingår en del exempelfiler i installationen av Qlik Sense Desktop. Dessa installeras i Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Till exempel installeras ett antal exempel på komplementkoder i underkatalogen Extensions.

I installationen av Qlik Sense Desktop medföljer också exempel-appar. Dessa installeras i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

I installationen av Qlik Sense Desktop hittar du loggarna i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Hämta installationsfilen

Filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe kan hämtas från nedladdningsplatsen. Spara den i en katalog i din dator.

För att ladda ner Qlik Sense Desktop, se Ladda ner Qlik® Sense Desktop.

Installera Qlik Sense Desktop

Du kan antingen göra en standardinstallation, där installation och lagringsplatser är inställda som standardalternativ, eller ange platser i en anpassad installation.

Standardinstallation av Qlik Sense Desktop

Gör följande:

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på Install om du vill göra en standardinstallation.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs igen licensavtalet och markera kryssrutan I accept the license agreement (om så är fallet) och klicka på Next.

  Tips: Du har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.

  Dialogen Ready to install visas.

 4. Klicka på Install för att starta installationen.

  När installationen är genomförd visas en Installation summary.

 5. Klicka på Finish för att stänga Installation summary.
 6. Du har nu installerat Qlik Sense Desktop på din dator.

Anpassad installation av Qlik Sense Desktop

Gör följande:

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på Custom Installation.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs igen licensavtalet och markera kryssrutan I accept the license agreement (om så är fallet) och klicka på Next.

  Tips: Du har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.
 4. Ange eller bläddra till den plats där du vill installera Qlik Sense Desktop och klicka på Nästa.
 5. Ange eller bläddra till den plats i Qlik Sense Desktop där du vill lagra appinnehåll och klicka på Nästa.
 6. Klicka på Install för att starta installationen.

  När installationen är genomförd visas en Installation summary.

 7. Klicka på Finish för att stänga Installation summary.
 8. Du har nu installerat Qlik Sense Desktop på din dator med anpassad installation och anpassade lagringsplatser.

Uppgradera Qlik Sense Desktop

Uppgraderingsalternativet finns tillgängligt när Qlik Sense är installerat sedan tidigare och en nyare version av installationsfilen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe körs.

Gör följande:

 1. Dubbelklicka på Qlik_Sense_Desktop_setup.exe för att starta installationen.

  Välkomstdialogen visas.

 2. Klicka på UPGRADE.

  Dialogen License agreement visas.

 3. Läs igen licensavtalet och markera kryssrutan I accept the license agreement (om så är fallet) och klicka på Next.

  Tips: Du har också möjlighet att skriva ut licensavtalet på en lokal skrivare.

  Dialogen Ready to install visas.

 4. Klicka på Upgrade för att starta installationen.

  När installationen är genomförd visas en Installation summary.

 5. Klicka på Finish för att stänga Installation summary.
 6. Du har nu uppgraderat till en nyare version av Qlik Sense Desktop.

Appmigrering

Efter uppgradering av Qlik Sense Desktop måste alla appar migreras för att säkerställa kompatibilitet. I hubben visas inte appminiatyrer innan appen har migrerats.

Migrering utförs automatiskt när du öppnar en app för första gången efter en uppgradering. Innan en app har migrerats skapas en säkerhetskopia i Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup. Du kan använda säkerhetskopian om du vill öppna appen i en tidigare version av Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop-portar

Qlik Sense Desktop använder 4848 som standard.

Lagringsplats för Qlik Sense Desktop

Detta avsnitt beskriver var Qlik Sense-appar sparas när du kör Qlik Sense Desktop.

Förinställd lagringsplats

Som standard lagrar Qlik Sense appar i det lokala filsystemet under C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Bärbart format

En Qlik Sense-app kan sparas i det lokala filsystemet i det egna formatet .qvf som är ett bärbart format.

En enskild app sparas som <Appnamn>.qvf, där <Appnamn> motsvarar appens namn.

Reparera Qlik Sense Desktop

Med alternativet Repair återställs alla saknade filer, genvägar och registervärden.

Gör följande:

 1. För att starta en reparation av installationen öppnar du Kontrollpanelen och väljer Avinstallera ett program. Välj därefter Qlik Sense Desktop från programlistan och klicka på Ändra.

  Dialogen Qlik Sense Desktop Setup maintenance visas.

  Tips: Du kan också utföra den här åtgärden genom att dubbelklicka på filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Klicka på REPAIR.

  Dialogen Ready to repair visas.

 3. Klicka på Repair.

  Reparationen startar och fortskridandet visas.

 4. När reparationsprocessen är klar visas dialogen Repair summary och bekräftar att Qlik Sense Desktop har reparerats.

 5. Klicka på Finish.

Du har nu reparerat din Qlik Sense Desktop-installation.

Avinstallera Qlik Sense Desktop

Gör följande:

 1. För att starta avinstallationen av Qlik Sense Desktop öppnar du Kontrollpanelen och väljer Avinstallera ett program. Välj därefter Qlik Sense Desktop från programlistan och klicka på Avinstallera.

  En bekräftelsedialog visas som frågar om du är säker på att du vill avinstallera Qlik Sense Desktop från datorn.

  Tips: Du kan också avinstallera Qlik Sense Desktop genom att dubbelklicka på filen Qlik_Sense_Desktop_setup.exe och därefter välja Uninstall från underhållsdialogen. I så fall måste du använda korrekt version av installationsfilen när du modifierar din Qlik Sense Desktop-installation, d.v.s. samma version som du använde vid installationen av Qlik Sense Desktop.
 2. Klicka på Uninstall.

  Avinstallationsprocessen startar och förloppet visas.

 3. När avinstallationsprocessen är klar visas dialogen Uninstall summary och bekräftar att Qlik Sense Desktop har reparerats.

 4. Klicka på Finish.

Du har nu avinstallerat Qlik Sense Desktop.