Exportera data från en visualisering

Du kan exportera data från en visualisering och spara den som en .xlsx-fil.

Mer information om maximalt antal rader, kolumner och celler för en Excel-exportfil finns i ExportData-metoden (endast på engelska).

Gör följande:

  1. Högerklicka på den visualisering du vill exportera data från.

  2. Välj I Exportera data.

  3. I dialogrutan Export utförd klickar du på länken för att hämta datafilen.

  4. Öppna eller spara filen.

Data har exporterats till en .xlsx-fil.

Tips: I filterrutor med mer än en dimension kan du antingen välja alla dimensioner eller en enskild dimension.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?