RangeCount - skript- och diagramfunktion

RangeCount() returnerar antalet värden, både textvärden och talvärden, i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr

Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.

Expression

Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Limitations:  

NULL-värden räknas ej.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeCount (1,2,4)

Returnerar 3

RangeCount (2,'xyz')

Returnerar 2
RangeCount (null( )) Returnerar 0
RangeCount (2,'xyz', null()) Returnerar 2

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeCount för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Exempel med uttryck:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Returnerar antalet värden som finns i de tre resultaten förMyField. Om du anger det andra och tredje argumentet för Above()-funktionen som 3, returnerar den värdena från de tre fälten ovanför den aktuella raden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Data som används i exempel:

MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?