Fact - skript- och diagramfunktion

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal x.

Syntax:  

Fact(x)

Return data type: heltal

Limitations:  

Om talet x inte är ett heltal trunkeras det. Icke-positiva nummer returnerar NULL.

Examples and results:  

Exempel Resultat

Fact( 1 )

Returnerar 1

Fact( 5 )

Returnerar 120 ( 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 )

Fact( -5 )

Returnerar NULL

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?