Vad är nytt i Qlik Sense September 2018?

Förstärkt intelligens

Insiktsrådgivaren

Insiktsrådgivaren har utökats till alla användare av Qlik Sense-appar, inklusive konsumenter av publicerade appar. Användare kan söka efter och generera insikter på originalobjekt.

Skapa visualiseringar av dina data med insiktsrådgivaren

Avancerad redigering

Förbättringar av arkkontroll

Appanpassning

Apputväcklare kan inaktivera responsiv layout för ark och ställa in en anpassad storlek i pixlar. Din instrumentpanel kommer att visas för användare precis som du skapar den. Den här funktionen stödjs inte i läget för mobil enhet.

Strukturera en app med hjälp av ark

Förbättringar av uttrycksredigeraren

 • Direktlänkar finns till hjälpsidan för Qlik Sense från uttrycksfunktioner.
 • Förbättrad kategorisering av funktioner.
 • Förbättrad sökning gör det enklare att hitta fältnamn, funktioner och variabler.

Uttrycksredigeraren

Arbeta med uttrycksredigeraren

Bättre kontroll i visualiseringar

Visualiseringar och kartläggning

Nytt kartskikt

Täthetsskikt är en flerfärgad tonad kartbakgrund där färgintensiteten beror på punkters vikt och närhet. Detta skikt är användbart till exempel för att mappa data som brottsstatistik och fastighetspriser på grannskapsnivå.

Kartor

Kartförbättringar

 • Anpassad pixelzoomning och -panorering för att optimera prestanda när du bläddrar i täta kartor.
 • Standardfärger för tillagda skikt. Varje nytt skikt får en separat färg utvald från paletten.
 • KML-filer med geografiska linjedata kan nu laddas och renderas.
 • Fältetiketter för storlek och bredd gör teckenförklaringar och popup-fönster lättare att läsa.

Hantering

Förbättringar av arbetsflödet i back end

Flera appar kan flyttas mellan strömmar i QMC. Detta bygger på funktionaliteten i Qlik Sense Enterprise April 2018, där enstaka appar kunde flyttas mellan strömmar.

Flytta publicerade appar mellan strömmar i QMC (endast på engelska)

Ramverket för front end med öppen källa har uppgraderats till version 1.6.9, som ger bättre stabilitet och kompatibilitet.

Använda AngularJS i visualiseringskomplement (endast på engelska)

Mobil

Åtkomst till Qlik Sense Enterprise stödjs nu i AirWatch EMM-miljöer (Enterprise Mobile Management) med webbläsaren Safari, Chrome eller VMware.

Koppla till Qlik Sense med AirWatch (endast på engelska)

Qlik-kopplingar

Vi fortsätter att utöka kopplingsmöjligheterna.

 • Programegen koppling till MS Azure QSL DB, med testad och stödd integrering.
 • Azure SQL-databas (endast på engelska)

 • JIRA-kopplingen släpps till GA från beta.
 • JIRA (endast på engelska)

 • Förbättrad säkerhet för LDAP-autentisering som är inbyggd i QlikODBC-koppling. Detta förbättrar kundupplevelsen och tiden det tar att nå värde, med branscherkända krypterings- och autentiseringsstandarder.
 • Skapa en Presto-koppling (endast på engelska)