Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ta bort en originaldimension eller ett originalmått

Du kan ta bort dimensioner och mått från originalobjekt så länge appen inte har publicerats.

Anteckning om informationOm du tar bort en originaldimension eller ett originalmått kommer visualiseringen som använder det borttagna originalelementet inte att fungera om du inte ersätter den med en ny dimension eller ett nytt mått.

Gör följande:

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på Linked Object för att visa originalobjekten.
 3. Klicka på den dimension eller det mått som du vill ta bort.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på Delete nederst i förhandsgranskningen.

  En dialog visas med information om att alla visualiseringar som använder den borttagna dimensionen eller måttet kommer att sluta fungera.

 5. Klicka på OK.

Dimensionen eller måttet tas bort från originalelementen och alla visualiseringar på arken som använde det borttagna elementet slutar fungera. Texten Dimensionen hittades inte eller Måttet hittades inte visas för dessa visualiseringar.

En visualisering som saknar både en dimension och ett mått. Båda har tagits bort från originalobjekten.
Trasigt element.

Ersätta ogiltiga dimensioner och mått

När en dimension eller ett mått har plockats bort från originalelementen slutar alla visualiseringar som refererar till det borttagna originalelementet att fungera tills den saknade dimensionen eller det saknade måttet har ersatts.

Gör följande:

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida. Klicka på Linked Object för att visa originalobjekten.

 2. Dra en dimension eller ett mått från avsnitten Dimensioner eller Mått till visualiseringen på arket.

  Snabbmenyn öppnas.

 3. Välj Ersätt ogiltig dimension eller Ersätt ogiltigt mått.

Visualiseringen är färdig och fungerar igen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!