Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Behållaregenskaper

Du öppnar egenskapspanelen för en behållare genom att klicka på EditRedigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den behållare som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold klickar du på Visa egenskaperopen right panel i det nedre högra hörnet för att öppna den.

Anteckning om informationOm behållaren har Linked Object i det övre högra hörnet är behållaren länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad behållare, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort behållaren för att göra det möjligt att redigera den.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Innehåll

Klicka på Lägg till om du vill lägga till ett diagram till behållaren. Om behållaren har fler än ett diagram kan du dra diagrammen för att ange flikordningen.

Du kan redigera varje diagram under Content:

 • Label: Ändra hur diagrammets etikett visas på fliken.
 • Show condition: Lägg till ett visningsvillkor i diagrammet. Normalt sett ska du använda en If()-funktion:
 • Se if - skript- och diagramfunktion.

 • Edit properties: Låter dig redigera diagrammets egenskaper inuti behållaren.
 • Delete Tar bort diagrammet från behållaren.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Markera för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i behållaren.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Exempel:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.

Parallella tillstånd

Tillstånd: Ställ in tillståndet på att tillämpas på visualiseringen. Du kan välja:

 • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
 • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
 • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Behållare

 • Flikar: Ange om varje diagram i behållaren ska visas i en flik. Om du ställer in Av visas endast det översta diagrammet. Inställd på som standard.

 • Meny: Ange om en menyknapp ska visas när det inte finns nog plats för alla flikar. Inställt på Auto som standard.

 • Navigeringspilar Ange om navigeringspilar ska visas när det inte finns nog plats för alla flikar. Inställt på Auto som standard.

 • Visa ikoner Som standard Av. Med inställningen visas diagramikoner på varje flik.

 • Standardflik: Ställ in vilken flik som visas när en användare öppnar ett ark. Som standard är den första fliken i en behållare den aktiva fliken.

Egenskaper

Kantlinjer:

 • Auto: Standardinställning. En behållare har eller har inte en kantlinje beroende på apptemats inställningar.

  Se: Styla en app

 • Kantlinje: Behållaren har en kantlinje.
 • Ingen kantlinje: Behållaren har ingen kantlinje.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!