Gå till huvudinnehåll

Läsriktning höger till vänster i Qlik Sense

PÅ DEN HÄR SIDAN

Läsriktning höger till vänster i Qlik Sense

Läsriktningen anger riktningen för tecken i textsträngar och tal.

Standardläsriktningen i en Qlik Sense-app är vänster till höger. Om till exempel dina data eller etiketter är i ett höger till vänster-språk som arabiska eller hebreiska kan du ändra läsriktningen till höger till vänster i app-inställningar.

Läsriktningen påverkar hela appen. Du kan endast ändra läsriktningen i en opublicerad app.

När läsriktningen höger till vänster slås på i appalternativen påverkar det appen på följande sätt:

  • Visualiseringar visas från höger till vänster.

  • Text från användaren, som arkrubriker, är alltid högerjusterad, oavsett språket för den angivna texten.

  • Läsriktningen för texten bestäms av det första enkelriktade tecknet i strängen:

    • En sträng som inleds med ett enkelriktat höger till vänster-tecken visas höger till vänster.
    • En sträng som inleds med ett enkelriktat vänster till höger-tecken visas vänster till höger.

  • Det huvudsakliga verktygsfältet och redigeringspanelerna påverkas inte av den här inställningen. För dessa beror språket på språkinställningen för webbläsaren som Qlik Sense körs med. Mer information finns här: Byta språk i Qlik Sense.

Ett stapeldiagram med läsriktningen höger till vänster påslagen.

Bar chart with right-to-left reading order.

Observera: Läsriktningen höger till vänster ändrar inte läsriktningen för den radiella mätarvisualiseringen eftersom radiella mätare alltid avläses från vänster till höger.

Aktivera läsriktningen höger till vänster

  1. I en opublicerad app klickar du på More och sedan på Settings om du vill öppna appalternativ
  2. Under Utseende > Höger till vänster väljer du eller Av.
Observera: Om en visualisering delas med Qlik Sense-diagram påverkas även läsriktningen i det delade diagrammet om du ändrar läsriktningen i appen. Mer information finns i Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram.