Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Vyn för Data Storytelling

Du kan skapa eller öppna en berättelse genom att klicka på Storytelling under fliken Berätta i verktygsfältet.

I storytelling-vyn kan du göra följande:

  • Bygga berättelser för att presentera slutsatser och idéer utifrån dataupptäckter.
  • Spela upp din berättelse som om du presenterar den för en publik.
  • Publicera en berättelse.
Anteckning om informationPublicering stöds inte i Qlik Sense Desktop.

Bygga (redigera)

Du bygger berättelser genom att använda ögonblicksbilder av dina visualiseringar. För att berättelsen ska se bra ut kan du lägga till olika typer av effekter och innehåll, exempelvis text, former, bilder och effekter.

Storytelling building-vyn med ögonblicksbild av linjediagrammet Quarterly Trend.

The storytelling building view with snapshot of line chart Quarterly Trend.

A: Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller den globala menyn med användbara kommandon.

Verktygsfältsalternativ
UI-element Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

More Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

Spara Spara appen. Den här knappen är bara tillgänglig i Qlik Sense Desktop.
Anteckning om informationNär appen har publicerats kan du inte navigera till datahanteraren, Skriptredigeraren eller datamodellvyn.
Anteckning om informationNär appen har publicerats kan du inte lägga till data.
Anteckning om informationDen app som din berättelse hör till måste vara publicerad för att berättelsen ska kunna publiceras.
Anteckning om informationNär appen har publicerats kan du inte redigera appinformation eller öppna appalternativ.

B: Spela upp

Spela upp din berättelse innan du gör den tillgänglig för andra.

Mer information finns i Presentera berättelser.

C: Tidslinjer i berättelser

Berättelsens tidslinje ger dig en översikt och kontroll över hur din berättelse är sammansatt. Du kan navigera inom berättelsen med hjälp av miniatyrerna.

Mer information finns i Tidslinjer i berättelser.

D: Aktuell bild

Arbeta med den aktuella sidan genom att lägga till ögonblicksbilder, text, former och visuella effekter från berättelseverktygen.

Mer information finns i Sidor i berättelser.

E: Ögonblicksbilder

Ett markerat olåst element på sidan, med storlekshandtag.

Alternativ för ögonblicksbilder
UI-element Beskrivning
Unlocked Låsa ögonblicksbilden.
Edit

Redigera ögonblicksbilden.

Mer information finns i Redigera sidor och Ändra utseende på en ögonblicksbild.

Snapshot

Ersätta ögonblicksbilden.

Mer information finns i Ersätta en ögonblicksbild på en sida.

F: Verktyg och bibliotek

En uppsättning verktyg och bibliotek som hjälper dig att bygga upp en berättelse och göra den snygg.

Mer information finns i Verktyg för berättelser.

G: Nya sidor

Skapa nya sidor som du kan lägga till i din berättelses tidslinje.

Mer information om att lägga till sidor finns i Skapa en sida.

H: Redigera element

Klipp ut, kopiera, klistra in och ta bort element på sidan.

Mer information finns i Kopiera och flytta element på en berättelsesida och Ta bort element från en sida.

Spela upp

När du spelar upp en berättelse kan du via dina ögonblicksbilder få tillgång till de visualiseringar som ögonblicksbilderna kommer från. Om du har realtidsdataark i din berättelse kan du göra urval i dessa realtidsdataark, precis som du kan i ett ark när du analyserar.

Dessa möjligheter får din berättelse att bli levande, och du kan besvara nya frågor från din publik och styra in berättelsen på nya vägar. Mer information finns i Presentera berättelser.

Tryckgester i storytelling-vyn

I tabellen hittar du de tryckgester som används för att navigera i storytelling-vyn.

Tryckgester för navigering i storytelling-vyn
Tryckgest Beskrivning
Tryckning Markera en datapunkt i en ögonblicksbild med hjälp av en effekt.
Dubbeltryckning Redigera ett textobjekt eller en bild.
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny.
Tryck länge och dra

Flytta en sida till en ny plats på tidslinjen.

Flytta ett element på en sida.

Svep

Bläddra i listan till ögonblicksbilden.

Gå till nästa eller föregående sida när du spelar upp en berättelse.

Mer information