Gå till huvudinnehåll

QvdCreateTime - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL.

Syntax:  

QvdCreateTime(filename)

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatakoppling.

Exempel: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

QvdCreateTime('MyFile.qvd')

QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')

QvdCreateTime('lib://DataFiles/MyFile.qvd')