Gå till huvudinnehåll

ErrorMode

PÅ DEN HÄR SIDAN

ErrorMode

Denna felvariabel avgör hur Qlik Sense ska reagera när ett fel upptäcks under skriptexekveringen.

Syntax:  

ErrorMode

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
ErrorMode=1 Standardinställningen. Skriptexekveringen avbryts och användaren ombeds att agera (non-batch mode).
ErrorMode =0 Qlik Sense ignorerar felet och fortsätter skriptexekveringen vid nästa skriptsats.
ErrorMode =2

Qlik Sense utlöser ett felmeddelande "Skriptexekveringen misslyckades…" genast, utan att användaren uppmanas att agera i förväg.

Exempel:  

set ErrorMode=0;

Se även