Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera appar till molnhubbar med taggar.

Du kan publicera appar till molnhubbar med taggar som du har skrivrättighet till. Du gör det samtidigt som du publicerar till en ström. Appar som redan finns i en ström kan också publiceras till molnhubbar med taggar.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise on Windows avgör distributionspolicyer som skapats av din Qlik Sense-administratör vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggar med hjälp av anpassade appegenskaper. När du publicerar en app till en ström kan du ange vilka appegenskaper som ska kontrollera destinationsmolnhubben och taggarna. Du kan även tillämpa appegenskaperna på en publicerad app som redan finns i en ström. När du ställer in de här egenskaperna kopierar Qlik Sense appen i strömmen till de valda molnhubbarna med de valda tagarna.

När en app har publicerats i en molnhubb kan en huvudadministratör göra den mellanlagrade appen tillgänglig i ett utrymme i molnhubben.

Om din driftsättning har flera molnhubbar måste du välja en av dem.

Anteckning om varning Om du vill undvika att exponera data som kräver behörighet kan du ta bort alla bifogade filer med section access-inställningar innan du publicerar appen. Bifogade filer inkluderas när appen publiceras. Om den publicerade appen kopieras tas de bifogade filerna med i kopian. Om avsnittsåtkomstbehörigheter har tillämpats på de bifogade datafilerna bibehålls dock inte avsnittsåtkomstinställningarna när filerna kopieras, så användare av den kopierade appen kan se alla data i de bifogade filerna.

Du kan ta bort en publicerad app från en molnhubb genom att ta bort de appegenskaper som tillämpas på den. Om appen tas bort avlägsnas den också från molnhubben. Om appen inte längre distribueras till molnhubben tas appen i molnhubben bort.

Publicera en app till molnhubbar med taggar

Anteckning om information Taggarna och destinationsmolnhubbens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på appen i Arbete i Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben, och välj sedan Publicera.

 2. Välj en ström i listrutan Strömnamn.

  Anteckning om informationDet finns ingen listruta om du bara har åtkomst till en ström.
 3. Anteckning om informationDet går att publicera många appar med identiska namn till en ström. Qlik Sense visar när det finns publicerade appar med samma namn i en ström.
 4. Du kan också välja att ändra namn på appen i fältet Appnamn. Det här fältet visas namnet på appen du valde från hubben.

 5. Klicka på Hantera.
 6. Välj collections i appegenskaperna och välj sedan taggar.
 7. Välj distribution om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 8. Klicka på Tillämpa.
 9. Klicka på Publicera.

Den publicerade appen är nu mellanlagrad i molnhubben med de taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper. En post för den publicerade appen visas i Publicerat som länkar till den publicerade appen i dess ström. Huvudadministratören kan nu lägga till den mellanlagrade appen i ett hanterat utrymme.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av den anpassade appegenskapen samlingar.

Anteckning om information Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Publicera en publicerad app i en ström till molnhubbar med taggar

Anteckning om information

Taggarna och destinationsmolnhubbens anpassade egenskaper avgörs av Qlik Sense-administratören. Namnen kan variera i förhållande till de namn som används i den här proceduren.

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.

 2. Välj collections i appegenskapernas egenskapslista och välj sedan taggar.
 3. Välj distribution från egenskapslistan om distributionen har flera molnhubbar och välj därefter molnhubbar.
 4. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen är nu mellanlagrad i molnhubben med de taggar som valts i dialogen Hantera egenskaper. En post för den publicerade appen visas i Publicerat som länkar till den publicerade appen i dess ström. Huvudadministratören kan nu lägga till den mellanlagrade appen i ett hanterat utrymme.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av den anpassade appegenskapen samlingar.

Anteckning om information Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Ändra taggar, molnhubbar eller inställningar för användaråtkomst i en publicerad app

Gör följande:

 1. Högerklicka på en app i strömmen och välj Hantera egenskaper.
 2. Om du vill lägga till appen i nya taggar eller molnhubbar väljer du appegenskap och sedan de nya värdena.
 3. Klicka på Cancel på egenskapsnamnet om du vill ta bort appen från en tagg eller molnhubb.
 4. Klicka på Tillämpa.

Den publicerade appen är nu i de valda molnhubbarna med valda taggar.

Om distributionsreglerna som ställts in av din Qlik Sense-administratör fastställer att distribution krävs distribueras appen till molnhubben. Appen kommer att vara tillgänglig med taggarna som specificeras av den anpassade appegenskapen samlingar.

Anteckning om information Beroende på appens storlek kan det ta några minuter innan den visas i molnhubben.

Ta bort en tagg från en app

Gör följande:

 • Högerklicka på appen i Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben och välj Hantera egenskaper. Klicka på Cancel på taggarna och klicka sedan på Använd.

Appen tas bort från de valda taggarna.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!