Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Uttrycksredigeraren

I Uttrycksredigeraren skapar du uttryck som används för att göra uträkningar baserade på data i appen.

Dialogerna Lägg till uttryck och Redigera uttryck öppnar du genom att klicka på Öppna uttrycksredigeraren (Expression). Knappen är tillgänglig för många av alternativen i egenskapspanelen och när du skapar dimensioner eller mått.

Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren och Använda uttryck i visualiseringar.

Bilden visar uttrycksredigeraren med delavsnittet Fält öppet, alternativen Distinct och Total aktiverade, och ett uttryck infogat i uttrycksfältet.

The Expression editor

A: Uttrycksfältet

Du kan ange ett uttryck i uttrycksredigeraren genom att skriva det i uttrycksfältet. När du skriver namnet på en funktion i uttrycket visas en beskrivning med information som hjälper dig att ange funktionen korrekt, inklusive argumentnamn och -kvalificerare.

Anteckning om informationBeskrivningarna för vissa diagramfunktioner visar ALL-kvalificeraren. Du rekommenderas att inte använda ALL-kvalificeraren. Använd i stället set-uttrycket {1}.

Mer information finns i Set-analys.

B: Delavsnittet Fält

Genom att välja ett fält från en viss tabell och en vanlig aggregeringsfunktion kan du generera vissa vanliga uttryck att infoga i uttrycksredigeraren. Du kan även välja systemfält.

Mer information om aggregeringsfunktioner finns i Grundläggande aggregeringsfunktioner, Räkneaggregeringsfunktioner och Statistiska aggregeringsfunktioner.

Mer information om systemfält finns i Systemfält.

C: Satser och set-uttryck

Vissa aggregeringsfunktioner kan kräva en distinct-sats eller en total-sats. Varje sats du vill infoga i aggregeringsfunktionen markerar du med kryssrutan. Satserna kan användas var för sig.

Använd kryssrutan för set-uttryck om du vill infoga ditt aktuella urval som ett set-uttryck i aggregeringen. Det urval som infogas baseras alltid på standardtillståndet. Om du vill skapa ett uttryck som är baserat på ett parallellt tillstånd ska du använda delavsnittet Set-uttryck istället.

Om du vill veta mer om hur du kan använda set-uttryck kan du gå till Set-modifierare.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

D: Delavsnittet Funktioner

Välj en funktion från en viss kategori om du vill infoga den i uttrycksredigeraren. Du kan använda funktioner för att generera komplexare uttryck. Små syntaxmallar visar hur funktionerna används.

Mer information finns i Skriptfunktioner.

E: Delavsnittet för set-uttryck

Välj om du vill infoga det aktuella urvalet eller ett bokmärke som ett set-uttryck. Om det är tillgängligt kan du välja vilket parallellt tillstånd du vill basera det aktuella urvalet eller bokmärket på.

F: Delavsnittet Variabler

Välj variabler och infoga dem i dina uttryck. Om dessa är tillgängliga ser du värdet och en definition för varje variabel. Om du vill kan du även inkludera systemvariabler.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck.

G: Förhandsgranskning med dollarteckensexpansion

I uttryck används ofta dollarteckensexpansioner som innehåller uttryck som har ett inledande likhetstecken eller variabler. Uttrycket expanderas och resultatet visas i förhandsgranskningen. På så sätt kan du kontrollera att eventuella dollarteckensexpansioner inuti uttrycket är korrekta.

Mer information finns i Dollarteckenexpansioner.

Anteckning om information Du kan aktivera hjälpläget genom att klicka på Hjälp-knappen (Help). När det är aktivt fungerar alla funktioner i uttrycksredigeraren som hyperlänkar. Om du klickar på en funktion öppnas en webbläsarflik med relevant hjälpavsnitt och du lämna hjälpläget.
Anteckning om informationDirect Discovery-fälten listas utan särskild indikering i fältlistan i uttrycksredigeraren. Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!