Gå till huvudinnehåll

Set-modifierare med set-operatorer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Set-modifierare med set-operatorer

Set-operatorer används till att inkludera, utesluta eller genomskära olika elementuppsättningar. De kombinerar de olika metoderna för att definiera elementuppsättningar.

Operatorer är samma som de som används för set-identifierare.

Operatorer
Operator Beskrivning
+ Union. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör någon av de två set-operanderna.
- Exklusion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som enbart tillhör den första men inte den andra av de två set-operanderna. Den returnerar dessutom det komplementära setet när det används som en unär operator.
* Intersektion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör båda set-operanderna.
/ Symmetrisk skillnad (XOR). Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör endera men inte båda set-operanderna.

Till exempel kan de följande två modifierarna definiera samma uppsättning med fältvärden:

  • <Year = {1997, "20*"}>

  • <Year = {1997} + {"20*"}>

Båda uttrycken väljer 1997 och åren som börjar med 20. Med andra ord är det här unionen av de två villkoren.

Set-operatorer möjliggör även mer komplicerade definitioner. Exempel:

<Year = {1997, "20*"} - {2000}>

Det här uttrycket kommer att välja samma år som de ovan, men dessutom utesluta år 2000.

Mer information finns i Set-operatorer.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare med set-operatorer